< מחלות מקצוע - אסימון

מחלות מקצוע

עבור רבים המושג "מחלות מקצוע" טומן בחובו הרבה דיסאינפורמציה. מהי מחלת מקצוע וכיצד תדעו אם לקיתם במחלה כזו ובמקרה שכן מהן הזכויות שלכם? כל הפרטים בפנים

מחלות מקצוע הן מחלות אשר עובד לוקה בהן כתוצאה ישירה של תנאי העסקתו. אין מדובר בהכרח על תנאים לא נאותים. ישנן מחלות אשר עצם העיסוק במקצוע כלשהו ועל אף נקיטת משנה זהירות, העובדים מוטים ללקות בהן. המוסד לביטוח לאומי מחשיב את תחום מחלות המקצוע לסגור ויש לו רשימה של מחלות המוכרות כמחלות מקצוע. המטרה העיקרית של הרשימה היא לזהות מבעוד מועד גורמי סיכון אופייניים למקומות עבודה ולפעול לסילוק, מניעה או היזהרות מגורמים אילו.

לקבלת הצעת מחיר ממומחה בתחום:

מה יש לעשות במקרה שאדם לקה במחלת מקצוע?

ברא ובראשונה חלה חובת דיווח למפקח העבודה האזורי ולרופא המחוזי של משרד הבריאות. בהמשך תתחיל חקירה של הממונה לבטיחות במקום העבודה במקביל לחקירה של אגף הפיקוח על העבודה של משרד העבודה. בשלב הבא יש לדווח למוסד לביטוח לאומי על מנת שניתן יהיה לפצות את העובד בגין המחלה שלקה בה בהתאם להנחיות הקבועות בחוק.

כיצד מונעים מחלות מקצוע?

עיקרון המניעה מחייב מקומות עבודה מסוימים לבצע בדיקות תקופתיות של העובדים במטרה לאתר איתור מוקדם של מחלות. הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר במקום עבודה שבו נחשפים העובדים חשיפה ממושכת לחומרים מסוכנים. בנוסף מחויב כל מעסיק להקצות לעובדיו את כל אמצעי הבטיחות והזהירות הנחוצים כדי להתמודד עם כל סיכון שבו הם נתקלים בעבודתם.

במי ניתן להיעזר לתביעה בשל מחלת עבודה?

כיום ישנם גופים רבים העוסקים בסיוע לאנשים שלקו במחלות עבודה ומתקשים לעמוד מול הרשויות אם בשל פגיעת המחלה או מכל סיבה אחרת. גופים אלה יכולים לסייע גם לאנשים ללא אמצעים כספיים וזאת על ידי ייצוג האנשים על סמך אחוז מהפיצוי שיושג. באופן זה ניתן לסייע לכל אדם להשיג את הפיצוי המגיע לו.