< רשלנות רפואית - אסימון

רשלנות רפואית

רשלנות רפואית היא נושא המעסיק הרבה עו"ד בימים אלו. מאמר זה שואף להגדיר מהי רשלנות רפואית, מהם התנאים להוכחתה ומהו למעשה תפקידו של עורך הדין הסוגיה סבוכה זו.
רשלנות רפואית היא נושא סבוך שיש לחקור לעומק

מהי רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית היא למעשה כל מצב בו איש צוות רפואי ביצע פעולה רפואית בחולה ופעולה זו סוטה מדרך הטיפול המקובלת כאשר תנאי מחייב הוא הוכחת נזק שנגרם למטופל כתוצאה מהפעולה. יש כאן למעשה שני גורמים עיקריים. הראשון שבהם הוא כמובן הנזק. ללא נזק מוכח לא תיתכן רשלנות רפואית. הגורם השני הוא סטייה מדרך הטיפול המקובלת כאשר יש הרבה דרכים להגדיר מהי דרך הטיפול המקובלת אך על פי רוב משווים את דרך הטיפול שבה בחר איש הצוות הרפואי באותו מקרה למה שאנשי צוות רפואי מקבילים נוהגים לעשות במקרים דומים מאוד או זהים במידת האפשר. כאשר מדובר במקרה תקדימי מתארים בפני אנשי צוות רפואי את המקרה ושואלים אותם מה הם היו עושים במקרה כזה.

לקבלת הצעת מחיר ממומחה בתחום:

הוכחת או סתירת קיומה של רשלנות רפואית

אם כן הוכחה לקיומה של רשלנות רפואית או הפרכתה מתבצעים סביב שני העקרונות המנחים להגדרת – הוכחת נזק והגדרת דרך הטיפול המקובלת. זהו כמובן תפקידו של עורך דין לטפל בסוגיות מסוג זה ועל פי רוב נעזרים בעורך דין המתמחה בטיפול של מקרים של חשד לרשלנות רפואית.

הוכחת נזק

לא תמיד קל להוכיח נזק. גם כאשר ישנה החמרה ברורה במצבו של חולה לא תמיד ניתן לייחס אותה לרשלנות של איש צוות רפואי. למשל, אדם מתלונן על כאב ראש. באותו רגע על הרופא לבצע סדרה של בדיקות מקובלות. במידה וביצע אותן ולא מצא דבר הרי שלא התרשל גם אם מצבו של האדם הוחמר. אם לעומת זאת הוא לא ביצע בדיקות במקובלות הרי שיכול היה לבצען ולמנוע את ההחמרה ועורך הדין יצטרך להתמקד בסוגיה זו על מנת להוכיח התרשלות על בסיס סטייה מנורמה טיפולית שגרמה לנזק.